Celkově kurz splnil moje očekávání! Jde v podstatě o jazykovo – společenský pobyt. Délka programu je tak akorát. Obsah – navržená témata OK, gramatika jen jako doplnění, takže OK. Rozvázali jsme Vám jazyk a rozmluvili Vás anglicky za 6 dní? Ano, toto je nejsilnější část programu. Mnoho hodin komunikace s mnoha lektory. Ubytování bylo podle Vašich představ? Bez připomínek, pro tyto účely zcela vyhovující. Strava a občerstvení na kurzu? Výborné, jen řekněte kuchařovi, ať méně solí. Co máme podle Vás na našich kurzech zlepšit?               Zkusit udržet stejné úrovně ve dvojicích. Zkusit nějak změřit na začátku a na konci posun studentů. Říci lektorům na začátku, aby skutečně při hodinách co nejméně hovořili a „nutili“ studenty mluvit.

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!