Týdenní kurz angličtiny

 

My nejsme běžná jazyková škola s tradičními způsoby výuky… ENGLISHstay Vám vše zprostředkuje v klidu a v pohodlí.

Naši neziskovou společnost jsme založili se záměrem jazykové multikulturní výměny, která má pro Českou Republiku velký potenciál. Naše země nacházející se ve středu Evropy je tranzitní zemí s tisíciletou tradicí, která byla historicky centrem vzdělanosti a kultury. Setkávaly se zde národy z mnoha koutů světa. S příchodem globalizace se naše kulturní cítění mění a zároveň obohacuje přílivem cizinců ze všech zemí světa, včetně těch nejexotičtějších. Cílem je přispět k lepší integraci a jednoduššímu začlenění klientů do společnosti. Cílem naší hlavní činnosti, je přispět k lepší integraci a jednoduššímu začlenění klientů do společnosti. Jazyková výměna mezi dobrovolníky a klienty, kteří se rozhodli usadit v našich končinách a doposud neměli možnost zdokonalit se v českém, nebo anglickém a jiném jazyce. Dále bychom rádi pozvedávali jazykovou gramotnost místních dětí, ať z dětských domovů, či ze sociálně slabých rodin, pomocí anglických setkávání. Zprostředkováním anglicky hovořícího dobrovolníka pro setkávání s těmito dětmi, nebo i dětmi ve školách, pro rozšíření obzorů rodilým mluvčím a poslechem angličtiny z úst člověka, od narození anglicky mluvícího. Cílem naší vedlejší – hospodářské činnosti, je pozvednout úroveň anglického jazyka našich klientů velmi originálním a intenzivním způsobem. Náš systém spočívá v propojení jazykové výměny s příjemným prostředím a anglicky hovořícími dobrovolníky z celého světa. Systém jednotlivých intenzivních, pobytových kurzů, v rozsahu několika denní jazykové výměny, za pomocí dobrovolníků, rodilých mluvčích, které zveme na naše jednotlivé kurzy, probíhá v prostorách ubytovacích rezortů, s obrovskou úspěšností. 

Týdenní kurz angličtiny v režii ENGLISHstay.

 

Program týdenního kurzu angličtiny začínáme vždy, v neděli, v 8:00 – 10:00 h ráno, kdy odjíždějí rodilý mluvčí z Prahy do cílového místa. Využijte společné cesty  s rodilými mluvčími, je ideální příležitostí na seznámení se.

 

Každý „barevný den“ budeme sledovat vybrané téma (zvolené klienty), ať ve společenských aktivitách či jednotlivých hodinových setkáních 1-1 (jeden klient – jeden lektor), nebo v sytému 2 -.1 (dva klienti – jeden lektor). Během jazykového pobytu, se zabýváme nakupováním, cestováním, obchodováním, telefonováním, business English, i profesními tématy, zkrátka tím co činí v konverzaci největší obtíže. S lektorem si zopakujete slovní zásobu, správnou gramatiku i hovorovou angličtinu.

 

Abychom se trošku odreagovali v půlce týdenního kurzu opustíme hotelové prostory a vyrazíme na procházku do blízkého hradu či zámku a anglicky mluvícím průvodcem, možná ochutnáme pivo v místním pivovaru a ocením nejlepšího lovce fotografií.

 

Celý program je nabitý anglickou konverzací, ale protože nejen tímto je živ člověk, připravujeme pro Vás každý večer trochu zábavy jak jinak než v angličtině. Okusíme kultury našich lektorů ve skotském, irském, nebo snad australském večeru a na oplátku předvedeme i naše zvyky zahraničním hostům. Nacvičíme prezentaci, komunikaci, telefonní hovory, konverzaci ve všech situacích a zažijeme spoustu zábavy, nejen u večerní skleničky.

 

V našich týdenních kurzech angličtiny se připravíte do běžného života, kde je nutné hovořit anglicky, na jazykovou zkoušku, čí do nového zaměstnání, ale i si vytvoříte přátelská pouta, která budou trvat celý život. Potkáte lidi z exotických zemí a otevřete nové nekonečné možnosti, neboť kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem.

 

Relax, klid, pohoda a raketové zlepšení v konverzaci na týdenním kurzu angličtiny za pomocí multikulturní výměny, je cílem celého týmu neziskové organizace ENGLISHstay.

 

 

 

Nabídka týdenních kurzů angličtiny 

 

 

NEBOJÍM SE, CHCI KONEČNĚ MLUVIT (1-1)

 kurzovné 9.999,-Kč = hodina s rodilým mluvčím Vás vyjde na 371,-Kč

 

(Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, obsazených dvěma osobami, plná penze, doprava,studijní materiály, zážitkové odpoledne – cena 16.499,- Kč) + kurzovné = konečná cena 26.498,-Kč ( 29 963,-Kč včetně DPH)
Přidejte se k nám hned teď!

 

MLUVÍM MÁLO A CHCI VÍC (2-1)

 kurzovné 4.999,-Kč = hodina s rodilým mluvčím Vás vyjde na 257,-Kč

 

(Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, obsazených dvěma osobami, plná penze, doprava,studijní materiály, zážitkové odpoledne – cena 12.999,- Kč) + kurzovné = konečná cena 17.998,-Kč* (20 728,- Kč včetně DPH)*

 

Při společné objednávce (2 účastníků ve dvoulůžkovém pokoji) dostanete 10% slevu* na celkovou cenu!
Přidejte se k nám hned teď!

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!