Skupinová výuka angličtiny rodilým mluvčím | ENGLISHstay

Kdo jsou účastníci kurzu?

 

Není student, jako student. Účastníky kurzu myslíme Vás, kteří strávíte neuvěřitelný a jedinečný příjemný čas po boku rodilých mluvčích. Náš intenzivní pobytový kurz je ideální pro zvídavé a sociálně zdatné lidi. Mějte na paměti, že budete mluvit s různými lidmi z různých konců světa po dobu celého dne (až 12hodin denně/6dní – celkem 70hodin). Náš program je určený pro lidi, kteří mají rádi jinou kulturu, vzdělávání a setkávání se s cizinci.

 

Intenzivní pobytový kurz, můžeme doporučit každému, kdo si chce za krátkou dobu viditelně zlepšit svoje vědomosti anglického jazyka. Účastníci jsou osoby starší 18 let. Ti, kteří se soustředí na praktické využití anglického jazyka. Osoby, které si chtěli svojí angličtinu protrénovat a zlepšit, nebo i pro odborníky a účastníky, kteří angličtinu používají každý den pro prezentace i ve svém zaměstnání a rádi se potkávají s rodilými mluvčími. Individuální přístup v jednotlivých výukových hodinách zajišťuje možnost konverzace s lektory na jakékoli, Vámi zvolené téma. Ať jste dlouholetý obchodník, nebo student chystající se na svojí budoucí kariéru. Našimi účastníky jsou lidé od 18+ let.

 

Účastníci kurzu

 

Účastníci intenzivního pobytového kurzu, jsou povětšinou ze středních a velkých firem, podnikatelé, živnostníci, obchodníci, lékaři, právníci a cestovatelé, kteří musí a chtějí používat aktivně anglický jazyk ke každodenním potřebám. Jedná se ale také o velké množství jednotlivců, účastníků, kteří se anglicky již učili soukromě, vysoko i středoškolští studenti studující ve školách, jazykových školách, kde se ovšem tradiční výuka soustředila pouze na gramatiku, teorii jazyka a mluvená angličtina byla opomenuta. Vzhledem k nemožnosti prakticky používat anglický jazyk, tedy mluvenou angličtinu, při těchto vzdělávacích hodinách se těžko vyvíjí správná komunikace s osobami hovořícími angličtinou, jako rodným jazykem a srozumitelné chápání běžně mluvené angličtiny. Společných 6 dní umožní všem účastníkům potkat jiné kultury na jednom místě a při tom nemusejí vycestovat do kilometry vzdálených míst. Tato společná atmosféra smaže kulturní rozdíly, díky tomu vytvoří prostor s přízvukem anglicky hovořícího světa přímo zde v Česku, v srdci Evropy.

 

Rodilí mluvčí

 

Pro náš program pečlivě vybíráme a zveme na naše pobyty rodilé mluvčí, z různých států světa, tak aby účastníkům kurzu, při společném pobytu, co nejvíce pomohli s vývojem jejich jazykových schopností. Jsou to osoby z různých společenských vrstev, s rozličnými zkušenostmi i zážitky, všichni hovoří svojí vlastní angličtinou. Tato individuální zkušenost našich rodilých mluvčí je benefitem pro každého místního účastníka. Zaslechnete tolik druhů angličtiny na jednom místě, jako nikde jinde.

 

Pro rodilé mluvčí z anglicky hovořícího světa, je naopak velmi důležité a jedinečná příležitost, přijet do naší země, poznat naší kulturu, bohatou historii, místní zvyky a pomoci účastníkům kurzu ke zlepšení jejich jazykových znalostí a dovedností. Během celého pobytu můžeme našim milým hostům představit bohatou kulturu středoevropského regionu, odkrýt naši přátelskou tvář, naše bohaté zkušenosti a vědomosti a tím utužit pozici v mezinárodním prostředí.

 

Celých 6 dní, celkem 70 hodin budete trávit v anglicky hovořící společnosti, toto prostředí pro Vás konečně přestane být děsivé a naopak získáte sebedůvěru, kterou můžete sdílet s ostatními účastníky pobytu. Více jak 90% účastníku po absolvování pobytu je přesvědčeno o své mluvené angličtině, že je plynulejší, než po školních kurzech v jazykových školách. A to je našim cílem! Pouze zde je místo, kde můžete dělat chyby, v mluvné řeči, či psané formě a každý Vám pomůže s jejich opravou. Je to také naposledy, kdy tyto chyby budete běžně dělat. Díky individuální komunikaci máte 6 dní, téměř 12 hodin denně, abyste si ujasnili, jak se které slovíčko řekne, píše, či složí správné souvětí.

 

Za pomoci zákazu hovořit svým rodným jazykem, s výjimkou jazyka anglického, a to i s ostatními účastníky kurzu, každý jedinec zlepší svoje znalosti podstatným způsobem. Podpoříme tento proces Vámi zvolenými tématy, kterými budeme proplouvat jednotlivé celé dny. Máte jedinečnou možnost s rodilými mluvčími si vyzkoušet: „říct si o vyšší plat, objednat si pokoj v hotelu, anglicky pohovořit po telefonu, nebo si jen zajít na oběd s rodilým mluvčím“. Ty nejčastější situace reálného života budeme simulovat v každé vteřině pobytu.

 

Do našeho programu se zapojují rodilí mluvčí z mnoha anglicky hovořících zemí. Jen díky intenzivní komunikaci s těmito účastníky můžete naposlouchat mnoho druhů přízvuků, akcentů a způsobu vyjadřování a Vaše vyjadřovací schopnosti a znalosti anglického jazyka se budou vyvíjet daleko rychleji než doposud. Díky 6 dnům strávených v příjemném prostředí hotelu po boku rodilých mluvčích, se můžete přirozeně aktivně ponořit do angličtiny, tak, jak jí rodilý mluvčí používají každý den svého života. Máte jedinečnou příležitost navázat neformální, pracovní, nebo společenskou konverzaci a získat mnoho nových přátel v zámoří.

Více infomrací o našich programech najdete v sekci Jazykové pobyty

https://www.englishstay.cz/wp-includes/fonts/20210523.html