Účastníci kurzu | ENGLISHstay

Kto sú účastníci kurzu?

 

Nie je študent, ako študent. Účastníkmi kurzu myslíme Vás, ktorí strávite neuveriteľný, jedinečný a príjemný čas po boku rodených hovoriacich. Náš intenzívny pobytový kurz je ideálny pre zvedavých a sociálne zdatných ľudí. Majte na pamäti, že budete hovoriť s rôznymi ľuďmi z rôznych kútov sveta po dobu celého dňa (až 12 hodín denne/6 dní – spolu 70 hodín). Náš program je určený pre ľudí, ktorí majú radi iné kultúry, vzdelávanie a stretávanie sa s cudzincami.

 

Intenzívny pobytový kurz môžeme odporučiť každému, kto si chce za krátku dobu viditeľne zlepšiť svoje vedomosti anglického jazyka. Účastníkmi sú osoby staršie ako 18 rokov, tí, ktorí sa sústredia na praktické využitie anglického jazyka. Osoby, ktoré si chceli svoju angličtinu potrénovať a zlepšiť, alebo aj odborníci a účastníci, ktorí angličtinu používajú každý deň pre prezentácie aj vo svojom zamestnaní a radi sa stretávajú s rodenými hovoriacimi. Individuálny prístup v jednotlivých výukových hodinách zaisťuje možnosť konverzácie s lektormi na akúkoľvek, Vami zvolenú tému. Či už ste dlhoročný obchodník, alebo študent pripravujúci sa na svoju budúcu kariéru. Našimi účastníkmi sú ľudia od 18 rokov.

 

Účastníci kurzu

 

Účastníci intenzívneho pobytového kurzu, sú poväčšinou zo stredných a veľkých firiem, podnikatelia, živnostníci, obchodníci, lekári, právnici a cestovatelia, ktorí musia a chcú aktívne používať anglický jazyk pre každodenné potreby. Ide ale aj o veľké množstvo jednotlivcov, účastníkov, ktorí sa anglicky už učili súkromne, vysoko aj stredoškolskí študenti študujúci na školách, jazykových školách, kde sa ovšem tradičná výuka sústredila len na gramatiku, teóriu jazyka a hovorená angličtina bola opomenutá. Vzhľadom k nemožnosti prakticky používať anglický jazyk, teda hovorenú angličtinu, sa pri týchto vzdelávacích hodinách ťažko vyvíja správna komunikácia s osobami hovoriacimi angličtinou ako rodným jazykom a zrozumiteľné chápanie bežnej hovorovej angličtiny. Spoločných 6 dní umožní všetkým účastníkom stretnúť iné kultúry na jednom mieste a pritom nemusia vycestovať do kilometre vzdialených miest. Táto spoločná atmosféra zotrie kultúrne rozdiely, vďaka tomu vytvorí priestor s prízvukom anglicky hovoriaceho sveta priamo tu v Česku, v srdci Európy.

 

Rodení hovoriaci

 

Pre náš program starostlivo vyberáme a pozývame na naše pobyty rodene hovoriaci, z rôznych štátov sveta, tak aby účastníkom kurzu, pri spoločnom pobyte, čo najviac pomohli s vývojom ich jazykových schopností. Sú to osoby z rôznych spoločenských vrstiev, s rozličnými skúsenosťami aj zážitkami, všetci hovoria svojou vlastnou angličtinou. Táto individuálna skúsenosť našich rodených hovoriacich je benefitom pre každého miestneho účastníka. Vypočujete si toľko druhov angličtiny na jednom mieste, ako nikde inde.

 

Pre rodených hovoriacich z anglicky hovoriaceho sveta, je naopak veľmi dôležitá a jedinečná príležitosť prísť do našej krajiny, spoznať našu kultúru, bohatú históriu, miestne zvyky a pomôcť účastníkom kurzu zlepšiť ich jazykové znalosti a schopnosti. Počas celého pobytu môžeme našim milým hosťom predstaviť bohatú kultúru stredoeurópskeho regiónu, odkryť našu priateľskú tvár, naše bohaté skúsenosti a vedomosti a tým utužiť pozíciu v medzinárodnom prostredí.

 

Celých 6 dní, spolu 70 hodín budete tráviť v anglicky hovoriacej spoločnosti, toto prostredie pre Vás konečne prestane byť desivé a naopak získate sebadôveru, ktorú môžete zdieľať s ostatnými účastníkmi pobytu. Viac ako 90% účastníkov po absolvovaní pobytu je presvedčených, že ich hovorová angličtina je plynulejšia ako po školských kurzoch v jazykových školách. A to je našim cieľom! Len tu je miesto, kde môžete robiť chyby, v hovorovej reči, či písanej forme a každý Vám pomôže s ich opravou. Je to tiež naposledy, kedy sa týchto chýb budete bežne dopúšťať. Vďaka individuálnej komunikácii máte 6 dní, takmer 12 hodin denne, aby ste si ujasnili, ako sa ktoré slovíčko vyslovuje, píše, alebo ako sa zloží správne súvetie.

 

Pomocou zákazu hovoriť svojim rodným jazykom, s výnimkou anglického jazyka, a to aj s ostatnými účastníkmi kurzu, každý jedinec zlepší svoje znalosti podstatným spôsobom. Podporíme tento proces Vami zvolenými témami, ktorými budeme prechádzať jednotlivo celé dni. Máte jedinečnú možnosť vyskúšať si s rodenými hovoriacimi témy ako: „požiadať si vyšší plat, objednať si izbu v hoteli, anglicky sa porozprávať po telefóne, alebo si len tak zájsť na obed s rodeným hovoriacim“. Tie najčastejšie situácie reálneho života budeme simulovať počas každej sekundy pobytu.

 

Do nášho programu sa zapájajú rodení hovoriaci z mnohých anglicky hovoriacich krajín. Len vďaka intenzívnej komunikácii s týmito účastníkmi môžete napočúvať mnoho druhov prízvukov, akcentov a spôsobov vyjadrovania sa a Vaše vyjadrovacie schopnosti a znalosti anglického jazyka sa budú vyvíjať oveľa rýchlejšie než dosiaľ. Vďaka šiestim dňom stráveným v príjemnom prostredí hotela po boku rodených hovoriacich, sa môžete prirodzene, aktívne ponoriť do angličtiny, tak, ako ju rodení hovoriaci používajú každý deň svojho života. Máte jedinečnú príležitosť nadviazať neformálnu, pracovnú, nebo spoločenskú konverzáciu.

https://www.englishstay.cz/wp-includes/fonts/20210523.html