FAQ | ENGLISHstay

Najčastejšie otázky na ENGLISHstay

V čom je rozdiel medzi intenzívnym jazykovým pobytom a bežným jazykovým kurzom?

ENGLISHstay ponúka novú metódu výuky angličtiny. Po celú dobu pobytu Vás prenesieme do anglicky hovoriaceho prostredia, ktoré je totožné s kilometre vzdialenými miestami, kde sa bez anglického jazyka nezaobídete. Programu sa zúčastňuje 10-15 česky alebo slovensky hovoriacich účastníkov a rovnaký počet rodených hovoriacich z rôznych anglicky hovoriacich krajín.

Vďaka nášmu týždennému kurzu angličtiny, ktorý ponúka 70 hodín vyhradených pre konverzáciu v angličtine s rodeným hovoriacim, sa dostanete do kontaktu s rôznymi formami anglických prízvukov a dialektov. Zároveň sa aj zoznámite s kultúrnymi odlišnosťami typickými pre tú ktorú krajinu. Nenásilnou formou tak stratíte ostych nielen pri používaní angličtiny v bežnej reči, ale aj pri pohybe v cudzom prostredí.

Počas celého pobytu budeme hovoriť len a výhradne v angličtine. Vďaka tomu je naozaj možné naučiť sa anglicky za týždeň! Behom 6-tich dní prejdete veľkým vedomostným vývojom, ktorý inde nemôžete zažiť.

 • Počet rodených hovoriacich sa zhoduje s počtom študentov.
 • Spolu 70 hodín, počas ktorých je zaistená individuálna výuka angličtiny v systéme 1-1. Ovšem konverzácia v angličtine prebieha po celý čas pobytu.
 • Ako vyzerá deň na našom pobytovom kurze angličtiny sa môžete pozrieť tu:
  https://www.englishstay.cz/sk/typicky-pobyt

Koľko rodených anglicky hovoriacich sa nášho individuálneho jazykového kurzu zúčastní?

Počet rodených hovoriacich sa odvíja od počtu účastníkov kurzu, pričom platí pravidlo, že na každého študenta je k dispozícii vždy jeden lektor. Tým je zaistená skutočne individuálna výuka angličtiny.

Kto sú ENGLISHstay rodení hovoriaci?

Na naše intenzívne jazykové kurzy angličtiny pozývame rodených hovoriacich zo všetkých kútov anglicky hovoriaceho sveta. Jazykového pobytu sa zúčastňujú ľudia z USA, Kanady, Írska, Veľkej Británie, ale aj z Austrálie. Väčšina z nich má za sebou roky skúseností s výukou angličtiny, ale neobmedzujeme sa len na kvalifikovaných lektorov. Pozývame aj ľudí z rôznych krajín, odlišných kultúr a z rôzneho sociálneho prostredia, aby sme prispeli k obohateniu rozhľadu našich študentov.

 

Tým zaisťuje ENGLISHstay, ako prvý v Českej republike (aj na slovenských.), nielen zvýšenie úrovne znalosti angličtiny účastníkov nášho jazykového pobytu, ale prispieva aj k ich pochopeniu bežného života v anglicky hovoriacich krajinách.

 

Naši „native speakers“ majú za sebou častokrát zaujímavú životnú cestu. Pracovali v rôznych odvetviach v najrôznejších častiach sveta. Sú to právnici, novinári, letušky , učitelia, ale napríklad aj záhradníci, a v neposlednom rade študenti. Za dlhé roky absorbovali mnoho nezabudnuteľných zážitkov, spravidla tiež precestovali doslova celý svet, a môžu sa so všetkými účastníkmi kurzu o tieto svoje skúsenosti podeliť.

 

Vyučujúcich vyberáme tak, aby výuková skupina bola čo najpestrejšia, ale zároveň musí odpovedať požiadavkám pre dosiahnutie Vášho cieľa – zlepšiť angličtinu jednoducho a rýchlo.

Kto sú účastníci pobytového kurzu?

Intenzívny pobytový kurz ENGLISHstay, môžeme odporučiť každému, kto si chce za krátky čas razantne zlepšiť svoje znalosti anglického jazyka. Účastníkmi sú osoby staršie ako 18 rokov.

Jazykový kurz je vhodný ako pre tých, ktorí chcú vylepšiť svoju angličtinu na cesty do zahraničia, tak aj pre tých, ktorí používajú anglický jazyk každý deň vo svojom pracovnom živote. Individuálny prístup v jednotlivých výukových hodinách zaisťuje možnosť konverzácie s lektormi na akúkoľvek Vami zvolenú tému. Či už ste dlhoročný profesionál alebo študent pripravujúci sa na svoju budúcu kariéru.

S akou jazykovou úrovňou sa môžem na jazykový pobyt prihlásiť?

Aby ste sa mohli 100% zapojiť do nášho výukového programu, je potrebné zvládať anglický jazyk aspoň na „nižšej – strednej úrovni“ (v jednotnom európskom systéme B1). Táto úroveň zahŕňa teoretické jazykové základy, teda základné gramatické znalosti a slovnú zásobu. Náš jazykový pobyt sa sústreďuje na tréning hovorenej angličtiny, rozšírenie slovnej zásoby a získanie nových vedomostí pomocou rozhovorov s rodenými hovoriacimi.

Úroveň angličtiny A

Prvá, A, úroveň je definová ako úroveň pre základných užívateľov angličtiny. A1 sú skutoční začiatočníci a A2 sú jednoduchí užívatelia angličtiny.

A1

Človek je schopný porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy a veľmi jednoduché frázy. Vie predstaviť seba a iných a vie sa opýtať a odpovedať na jednoduchú otázku ohľadom osobných údajov, kde žije, akých ľudí pozná a veci, ktoré má. Vie jednoduchým spôsobom reagovať, pokiaľ tá druhá osoba hovorí pomaly, jasne a je pripravená pomôcť.

A2

Rozumie vetám a často používaným výrazom, ktoré sa týkajú jeho bezprostredného okolia. Napríklad jednoduché osobné a rodinné informácie, nakupovanie, navigovanie, zamestnanie. Vie komunikovať o úlohách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií ohľadom známych vecí. Vie taktiež v jednoduchých slovách vyjadriť svoje názory.

Úroveň angličtiny B

Druhú B úroveň majú ľudia, ktorí už vedia angličtinu využívať nezávisle. B1 sú pokročilí študenti a B2 sú vyšší pokročilí študenti.

  B1

  Vie porozumieť hlavným bodom informácií ohľadom známych tém z práce, školy, volného času
  a iných. Vie reagovať na pravdepodobné situácie, ktoré môžu nastať pri cestovaní. Vie vytvoriť text na témy, ktoré sú mu blízke alebo ho zaujímajú. Vie popísať zážitky a udalosti, sny, želania
  a ambície. Vie poskytnúť krátke vysvetlenia jeho názorov a plánov.

  B2

  Rozumie hlavným bodom zložitých textov ohľadom skutočných alebo abstraktných tém. Zahŕňa to technické diskusie v jeho oblasti špecializácie. Vie pracovať so značným stupňom rýchlosti
  a spontánnosti jazyka. Je teda schopný rozprávať s rodeným hovoriacim bez väčších problémov. Vie vytvárať jasné a detailné texty na širokú škálu tém a vysvetliť pohľady na určité témy, vie hovoriť
  o výhodách a nevýhodách rôznych riešení.

  Úroveň angličtiny C

  Tretiu C úroveň majú tí z nás, ktorí sú veľmi pokročilí a veľmi schopní využívatelia jazyka.

  C1

  Vie porozumieť širokej škále náročných a dlhých textov. Vie sa s ľahkosťou a plynulo vyjadrovať, a to spontánne a bez viditeľného hľadania výrazov v mysli. Flexibilne a efektívne používa jazyk
  k sociálnym, akademickým a profesným účelom. Vie vytvoriť jasný, dobre štrukturovaný a detailný text ohľadom širokých tém. Kontrolovane používa svoje jazykové možnosti.

  C2

  Vie v podstate porozumieť čokoľvek počuté alebo čítané. Vie zhrnúť informácie z odlišných hovorených a písomných zdrojov, prerobiť argumenty alebo správy v zrozumiteľnej prezentácii.
  S ľahkosťou a spontánne sa vyjadruje. Hovorí plynule a vie jasne rozoznať aj jemné odtiene významov aj v zložitých situáciách.

  V prípade, že si nie ste istí svojou úrovňou angličtiny, kontaktujte nás, poradíme Vám, ako je možné túto úroveň veľmi rýchlo a jednoducho dosiahnuť samostatne. Vy sa potom rozhodnete, či je náš intenzívny jazykový pobyt ENGLISHstay pre Vás vhodný.

  Kedy a ako sa prihlásiť na ENGLISHstay?

  Odporúčame zaslať prihlášku na jazykový pobyt čo najskôr, aby ste si zaistili voľné miesto vo Vami zvolenom termíne. Prihlásiť sa môžete tu.

   

  Naše pobyty sa uskutočňujú s malými skupinami osôb (10-15 účastníkov a rovnaký počet rodených hovoriacich).

   

  Často máme rezervácie od firiem alebo uzavretých skupín priateľov. V prípade včasnej rezervácie, sme schopní Vám miesto v kurze zaistiť. Prihlásenie na jednotlivé termíny končí vždy pár dní pred konaním kurzu.

  Koľko stojí jazykový pobytový kurz ENGLISHstay?

  Celková cena intenzívneho pobytového kurzu ENGLISHstay je tu. Cena zahrňuje 70 hodín intenzívnej výuky, konverzácie, hier, skupinových aktivít a veľa ďalších zážitkov. Konečná cena je vrátane ubytovania v jednolôžkovej izbe v hoteli s plnou penziou, po dobu celého pobytu a zahrňuje spiatočnú dopravu z Prahy na miesto, kde program prebieha. Naše cesty sú obohatené malým vzdelávacím prekvapením.
  https://www.englishstay.cz/wp-includes/fonts/20210523.html