V textu, prosím, popište, jak se Vám na kurzu líbilo: Beru to jako zkušenost, příležitost být v cizím prostředí s cizinci, seznámit se se slangem, poznat národnosti. Nevědomosti byly pro nás stresující. Jak jste byli spokojeni s rozsahem a obsahem programu? Potřebovali jsme předem seznamovat s úkoly, mnohdy přišel učitel a někdy jsem měl pocit, že nevěděl co máme dělat. Nerozuměl jsem anglickému výkladu. Rozvázali jsme Vám jazyk a rozmluvili Vás anglicky za 6 dní? Zkusili jsme si základní komunikaci, trochu jsme zlomili ostych. Gramatiku celkem zvládám, problém bude slovní zásoba. Ubytování bylo podle Vašich představ? OK Strava a občerstvení na kurzu? OK Co máme podle Vás na našich kurzech zlepšit?               Rozlišit úrovně – začátečník, pokročilí.  

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!