Kurz předčil moje očekávání. Velmi dobrá atmosféra, všichni se velmi snažili. Rozsah programu OK, možná méně skupinové a více osobní konverzace. Rozvázali jsme Vám jazyk a rozmluvili Vás anglicky za 6 dní? Zcela určitě. Ohodnoťte lektory, a pokud jste byli spokojeni, doporučte nás jiným: Již se stalo, jede na příští kurz moje kolegyně. Ubytování bylo podle Vašich představ? Velmi pěkné, zcela dle mých představ. Strava a občerstvení na kurzu? Velmi dobrá strava, příliš velké porce. Co máme podle Vás na našich kurzech zlepšit?               Kopie textů byly mnohdy nečitelné, střídání lektorů je třeba důsledněji dodržovat.

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!