Jak se Vám na našem kurzu líbilo?

Kurz byl úžasný. Skvělá atmosféra i organizace, mnoho zajímavých lidí.

Jak jste byli spokojeni s rozsahem a obsahem programu?

Byla jsem spokojená, protože jsem hledala kurz zaměřený hlavně na mluvení. Možnost mluvit s rodilými mluvčími je úžasná!

Rozvázali jsme Vám jazyk a rozmluvili Vás anglicky za 6 dní?

Ano, a to, že jsem se rozmluvila je pro mě motivací do dalšího vzdělávání.

Co máme podle Vás na našich kurzech zlepšit?

Bylo znát, kdo z lektorů má nějakou pedagogickou zkušenost. Pokud je, je to pro nás lepší.

Ubytování bylo podle Vašich představ? Bylo pro Vás ubytování určitým kritériem při výběru kurzu?

Ubytování pro mě nehrálo zásadní roli, ale bylo super.

Strava a občerstvení na kurzu odpovídalo Vašim představám a nárokům? Změnili byste něco?

Ano – změnila – méně jídla by nám prospělo J

 

*Uvedením Vašeho jména v záhlaví formuláře, souhlasíte se zpracováním a ochrannou osobních údajů pro účely marketingu podle GDPR (článek 4, bod 11 a článek 7 GDPR).

 

 

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!