Anglicky za týden

Týdenní jazykový pobyt

Už nemusíte cestovat za jazykovým pobytem do Velké Británie, Irska nebo na Maltu. Přivezeme rodilé mluvčí za Vámi do České Republiky. Vyzkoušejte roční kurz anglické konverzace v jednom jediném týdnu bez nekonečných hodin ve školní lavici.

Intenzivní kurz anglické konverzace je veden v systému 1-1, tedy na jednoho účastníka kurzu připadá jeden rodilý mluvčí. Jazykový trénink probíhá po dobu 6-ti dnů a obsahuje přes 70 hodin komunikace v angličtině s našimi milými lektory z USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie i Irska.

Pokud si nejste jistí, zda je pro Vás program 1-1 ideální, vyzkoušejte náš nový program MLUVÍM MÁLO A CHCI VÍC. Účastníci tohoto kurzu konverzují s rodilým mluvčím ve dvojicích (systém 2-1). Vezměte s sebou kamarádku, manžela nebo partnerku a poznejte společně nové přátele a „otrkejte“ se v anglické konverzaci.

Zažijte nezapomenutelné chvíle v příjemném hotelovém prostředí, kde Vám poskytneme zázemí pro výuku, ubytování, plnou penzi a především spoustu zábavy a společenských aktivit. V ceně našeho jazykového pobytu je i doprava tam a zpět. Cestou Vás čeká malé vzdělávací překvapení.

 

Porovnání ENGLISHstay a běžného kurzu

ENGLISHstay

  • 70 hodin anglické konverzace po dobu jednoho týdne
  • Individuální hodiny, při kterých se soustřeďuje pozornost jen na Vaše jazykové potřeby.
  • Hovory o praktických životních situacích
  • Témata rozhovoru si volíte sami
  • Konverzace v angličtině není omezena pouze na dobu výuky. Rodilí mluvčí jsou s Vámi po celou dobu pobytu.

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ

  • 22 -26 hodin během jednoho týdne
  • 12 – 14 členné skupiny
  • Důraz je kladen na gramatiku a slovní zásobu s omezenou možností individuální konverzace.
  • Volný čas trávíte se spolužáky Vaší národnosti.

Výuka cizího jazyka ve velkých skupinách neposkytuje zpravidla dostatek příležitostí k individuálnímu projevu během lekcí. Tento zastaralý typ výuky nenabízí účastníkům intenzivní přípravu ke každodennímu používání angličtiny.

Nevýhodou jazykového kurzu v zahraničí je i fakt, že trávíte svůj volný čas se studenty, kteří nemají angličtinu jako svůj rodný jazyk. A od vyučujících můžete naposlouchat pouze přízvuk regionu, ve kterém kurz probíhá.

ENGLISHstay přináší program, který Vám na dlouhou dobu vytvoří jedinečné prostředí anglicky hovořících lektorů, kteří používají tento jazyk od kolébky. Anglicky myslí, anglicky mluví, anglicky píší. To je oč nám jde. Nasát atmosféru, zkušenosti, jazyk, přízvuky, a to všechno umět využít v různých situacích. Během našeho jazykového pobytu se nesoustředíme pouze na gramatiku, ale i na praktické využití anglického jazyka ve všech jeho formách. Při našich jazykových pobytech tráví účastníci denně 13-15 hodin konverzací s rodilými mluvčími. Přeneseme vás do anglicky mluvícího světa a díky tomu se zlepší i úroveň Vašich gramatických znalostí.

Pro naše kurzy pečlivě vybíráme lektory z různých oblastí světa s odlišným dialektem, aby všichni účastníci měli možnost poslechu amerického, australského, britského, irského nebo třeba skotského přízvuku.

ENGLISHstay není jazyková škola. Našim cílem je vytvořit mezi všemi účastníky co nejrozmanitější interakci. Náš program je víc než jen jazykový kurz. Jedná se o kulturní a společenskou událost, na které se setkávají různí lidé z různých států světa s rozdílnými společenskými a kulturními zvyky.

Během celého pobytu hovoříme všichni pouze anglicky. Používat jiný než anglický jazyk je zakázáno a budou udíleny penalty. :-)))
Díky tomu se myšlení ve Vašem rodném jazyce brzy přepne na myšlení v jazyce anglickém. A právě v tento okamžik získáváte vědomosti ještě rychleji.

Přidejte se k nám hned teď!

Klikněte zde! A připojte se ke komunitě ENGLISHstay, kde můžete začít konverzovat s rodilými mluvčími už NYNÍ! Je to zdarma!

Novinky na email

Získejte všechny novinky o intenzivních  jazykových pobytech s rodilými mluvčími.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním a ochranou osobních údajů pro účely profilování zákazníka podle GDPR.
článek 4 bod 11 a článek 7 GDPR

 

Přihlášení proběhlo úspěšně!

News on email

By signing in, you agree to the processing and protection of personal data for the purposes of profiling the customer under the GDPR (Article 4 (11) and Article 7 of the GDPR).

Signing in successfully!